Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP DỊCH VỤ HẬU CẦN SATIM

CTY CP DỊCH VỤ HẬU CẦN SATIM

SATIM LOGISTICS JSC

No 8, Valley 364 Bach Dang, Chuong Duong Ward, Hoan Kiem District, Hanoi

www.satimlogistics.com

024-629 35585

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2019