Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN

CTY CP DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN

Saigon Cargo Service Corporation

www.scsc.vn

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2018