Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI ƯU VẬN

CTY CP DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI ƯU VẬN

VANTAGE LOGISTICS CORP

Suite 06.01, Tower A, Rivergate Residence, 151-155 Ben Van Don, District 4, Ho Chi Minh city, Viet Nam.

www.vantage-logistics.com.vn

84-028-38267312

84-028-38267313

Hội viên chính thức