Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP DỊCH VỤ CHUỖI CUNG ỨNG HML

CTY CP DỊCH VỤ CHUỖI CUNG ỨNG HML

HML SUPPLY CHAIN

Số 16, ngõ 4, Vũ Trọng Khánh, Hà Đông, Hà Nội

https://hml.com.vn

0909-646 866

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2021