Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP DEPOT SÀI GÒN

CTY CP DEPOT SÀI GÒN

Unidepot

www.unidepot.vn

028-3781 9031

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2018