Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & TIẾP VẬN VĨNH CÁT

CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & TIẾP VẬN VĨNH CÁT

VINH CAT ., JSC

JSCC M6B TT6 Bac Linh Dam, Dai Kim, Hoang Mai district, Hanoi

https://vinh-cat.com.vn

02422-697 888

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2020