Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP ĐẦU TƯ BLUE VIỆT NAM

CTY CP ĐẦU TƯ BLUE VIỆT NAM

BLUE VIETNAM INVESTMENT., JSC

Số 37 Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam

bluevietnam.org

0915-366 938

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022

CTY CP ĐẦU TƯ BLUE VIỆT NAM