Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP ĐẦU TƯ BẮC KỲ

CTY CP ĐẦU TƯ BẮC KỲ

BAC KY INVESTMENT JSC

Tầng 14, Tòa nhà VINACONEX 9, Đường Phạm Hùng, Huyện Nam Từ Liêm, Hà Nội

14th Floor, VINACONEX 9 Building, Pham Hung Str., Nam Tu Liem District, Ha Noi

www.bkinvest.com.vn

84-024-39333414

84-024-39333415

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2012