Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP CONTAINER MIỀN TRUNG

CTY CP CONTAINER MIỀN TRUNG

VICONSHIP DA NANG

75 Quang Trung, phường Hải Châu, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

https://www.viconshipdanang.com

0913-606 452

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2023