Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP ASEAN CARGO GATEWAY

CTY CP ASEAN CARGO GATEWAY

ASEAN CARGO GATEWAY JSC

6th Floor, Meling Point Tower, No 2 Ngo Duc Ke, Ben Nghe, District 1, HCMC

0915-819 173

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2020