Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP AMERICAN PACIFIC GLOBAL LOGISTICS

CTY CP AMERICAN PACIFIC GLOBAL LOGISTICS

APG

79 Tổ 1 Bằng A, Hoàng Mai, Hà Nội

https://apg-logistics.com

036-863-8869

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022