Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP AIR SEA ASIAN

CTY CP AIR SEA ASIAN

ASANCO JSC

05 Dong Da Street, Ward 02, Tan Binh District, HCMC

www.asanco.vn

028-225 39680

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2018