Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CỔ PHẦN VIETFUL

CTY CỔ PHẦN VIETFUL

VIETFUL JOINT STOCK COMPANY

204-206 Vũ Tông Phan, An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

https://vietful.vn

0908-880 331

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022