Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI BASON

CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI BASON

BASON TRANSPORT

No 04 Nam Hoa, Phuoc Long A Ward, District 9, Ho Chi Minh City

http://bason.vn/

0913-124 311

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2020