Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CỔ PHẦN TIẾP VẬN TLC

CTY CỔ PHẦN TIẾP VẬN TLC

TLC LOGISTICS JSC.,

Số 352 đường Giải Phóng, phường Thanh Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

www.tlclogistics.com.vn

024-36291291

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2019