Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CỔ PHẦN RIE

CTY CỔ PHẦN RIE

RIE JOINT STOCK COMPANY

Lầu 4, số 39B Trường Sơn, phường 4, Tân Bình, TPHCM

https://rie.com.vn

093-102 9986

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022