Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ DỊCH VỤ KCN

CTY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ DỊCH VỤ KCN

KCN VIETNAM GROUP JSC

117 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

https://kcnvietnam.com

028-3827 7407

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2023