Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CỔ PHẦN NSCONTROL

CTY CỔ PHẦN NSCONTROL

NSCONTROL JSC

Thôn Hữu Tài, xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

www.nscontrol.com.vn

2373723889

2373723997

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2019