Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CỔ PHẦN LOGISTICSHUB

CTY CỔ PHẦN LOGISTICSHUB

LOGISTICSHUB CORPORATION

Phòng 601, tầng 6 Rivergate Residence, số 151-155 Bến Vân Đồng, phường 6, quận 4, TPHCM

0903-713 930

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022

CTY CỔ PHẦN LOGISTICSHUB