Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CỔ PHẦN LOGISTICS TD

CTY CỔ PHẦN LOGISTICS TD

TD LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY

Toà nhà Hải Minh, km 105 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng, Việt Nam

https://tdlogistics.com.vn

0904-942 777

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022