Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CỒ PHẦN LOGISTICS QUỐC TẾ CAMIL

CTY CỒ PHẦN LOGISTICS QUỐC TẾ CAMIL

CAI MEP INTERNATIONAL LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY

Lô 30 CN, khu công nghiệp Cái Mép, phường Phước Hoà, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam

https://camil.com.vn/en/

0903-206 766

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022