Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CỔ PHẦN ITS VN

CTY CỔ PHẦN ITS VN

ITS VN JOINT STOCK COMPANY

524/57 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, Quận 3, TPHCM

http://itslogistics.com.vn

0913-936 4068

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2023