Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CỔ PHẦN INTERPLUS

CTY CỔ PHẦN INTERPLUS

INTERPLUS JOINT STOCK COMPANY

P.802, Tm Building, số 8A, 28 Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, TP Hải Phòng

http://interplus.vn

0908-483 689

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022