Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TIÊU ĐIỂM

CTY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TIÊU ĐIỂM

FOCUS SHIPPING CORP

No 309-311 (2nd Floor), Hoang Dieu Street, Ward 6, District 4, HCMC

http://focusshipping.com.vn

082-3943 4265

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2020