Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CỔ PHẦN GIAO NHẬN BEACON

CTY CỔ PHẦN GIAO NHẬN BEACON

BEACON FORWARDING CORPORATION

11A Hồng Hà, phường 2, Tân Bình, TPHCM

0335-390 884

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2023

CTY CỔ PHẦN GIAO NHẬN BEACON