Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CỔ PHẦN FREIGHTEK

CTY CỔ PHẦN FREIGHTEK

FREIGHTEK CORP

66C Phó Đức Chính, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

https://freightekvietnam.com

0909-658 609

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022