Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

CTY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

PORT OF HAI PHONG

8A, Phố Trần Phú, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

www.haiphongport.com.vn

0225-3859945

225.3859973

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2019