Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ TẦM NHÌN MỚI

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ TẦM NHÌN MỚI

NEW VISION INTERNATIONAL TRANSPORT CO., LTD

49-57 LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG SƠN KỲ, QUẬN TÂN PHÚ

https://www.newvisiontrans.com/

028-35354256

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2024