Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CÔNG TY TNHH TNHH TIẾP VẬN MAXIM

CÔNG TY TNHH TNHH TIẾP VẬN MAXIM

MAXIM LOGISTICS COMPANY LIMITED

Đường Nguyễn Cao, Phường Võ Cường, Thành Phố Bắc Ninh,

093 448 6866

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2024