Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

Công ty TNHH MVT Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN

Công ty TNHH MVT Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN

KCN Phú Bài, P. Phú Bài, TX Hương Thủy, TT-Huế

http://www.idiz.com.vn/

0234 3961358

Hội viên liên kết

Gia nhập VLA: 2018