Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CÔNG TY TNHH CÔNG TY ĐẠI LÝ VẬN TẢI QUỐC TẾ PHÍA BẮC

CÔNG TY TNHH CÔNG TY ĐẠI LÝ VẬN TẢI QUỐC TẾ PHÍA BẮC

NORTHERN FREIGHT INTERNATIONAL AGENCY COMPANY LIMITED

Số 25 đường Điện Biên Phủ, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

https://vosa.com.vn

(84) 225 3551501

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2006