Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CÔNG TY TNHH BOLLORÉ LOGISTICS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BOLLORÉ LOGISTICS VIỆT NAM

Bolloré Logistics Vietnam Co. Ltd

Lầu 6, Etown 2, 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. HCM

bollore-logistics.com

(028) 3812 0602

(028) 3812 0614

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2019