Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CÔNG TY TNHH AIR & SEA GLOBAL

CÔNG TY TNHH AIR & SEA GLOBAL

AIR & SEA GLOBAL COMPANY LIMITED

số 6, S2 Khu Cầu Diễn Residential, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

https://asglobal.vn

975583693

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022