Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

Công ty cổ phần VC Partners

Công ty cổ phần VC Partners

VC Partners Joint Stock Company

15B/8 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

0906 898 686

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2024