Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERCHAINS

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERCHAINS

INTERCHAINS JOINT STOCK COMPANY

Tầng 1, toà nhà Delas Building, 46 Cửu Long, phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM.

https://interchains.vn

076-358 5678

Gia nhập VLA: 2024