Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát Triển Liên Á

Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát Triển Liên Á

LIEN A DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Biệt thự BT3-5, Tổng cục 5, Xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội

039 515 0889

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2024

Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát Triển Liên Á