Khảo sát Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

Chia sẻ bạn bè

Bảng khảo sát phục vụ cho đề tài nghiên cứu về Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản. Người khảo sát cam kết tôn trọng quyền riêng tư cá nhân và không sử dụng thông tin cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc nghiên cứu hỗ trợ đề tài.

Link khảo sát: https://bitly.com.vn/f5okms

Trân trọng cảm ơn

Top