LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM

 • Họp Đại hội nhiệm kỳ VIII vào ngày 21/05/2021. Bầu BCH nhiệm kỳ 2021-2024
  Địa điểm: Hồ Chí Minh
 • Họp Đại hội nhiệm kỳ VII vào ngày 28/11/2015.
  Bầu BCH nhiệm kỳ 2015-2020
  Địa điểm: Hồ Chí Minh
 • Đăng cai hội nghị thường niên AFFA 24 và WGET 19.
  Địa điểm: Hồ Chí Minh
 • Bộ Nội Vụ ra QĐ đổi tên thành Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam VLA từ ngày 04/01/2013.
  Địa điểm: Hồ Chí Minh
 • Họp Đại hội lần thứ VI. Bầu BCH nhiệm kỳ 2010-2015.
  Địa điểm: Hồ Chí Minh
 • Tổ chức hội nghị AFFA AGM 19 vào ngày 11-13/11/2009
  Địa điểm: Hồ Chí Minh
 • Họp Đại hội lần thứ V
  Địa điểm: Hồ Chí Minh
 • Họp Đại hội lần thứ IV
  Địa điểm: Hồ Chí Minh
 • Đại hội lần thứ III, vào ngày 23-24/11/2000 đã đăng cai tổ chức hội nghị AFFA lần thứ 10.
  Địa điểm: Hà Nội
 • VIFFAS trở thành thành viên của Hiệp hội giao Nhận Đông Nam Á (AFFA) vào tháng 11/1999
  Địa điểm: Hà Nội
 • Họp Đại hội lần thứ II vào tháng 5-1997
  Địa điểm: Hà Nội
 • Vào tháng 05/1994 VIFFAS trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội Giao nhận quốc tế (FIATA). Họp Đại hội lần thứ I.
  Địa điểm: Hà Nội
 • Hiệp hội được thành lập lấy tên là VIFFAS (Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam) vào ngày 18/11/1993
  Địa điểm: Hà Nội
Top