EXGO- Đơn vị cung cấp phần mềm giúp bạn lập kế hoạch, kết nối và khớp các đơn hàng cùng với các nhà vận tải.

Chia sẻ bạn bè

Công ty bạn có đang gặp phải các vấn đề sau:

- Cách làm việc giấy tờ thủ công mất nhiều thời gian, nguồn nhân lực và thường phát sinh lỗi?

- Các chuyến xe rỗng gây nên lãng phí lớn trong hoạt động vận chuyển?
- Sự gian lận gây nên bởi sự thiếu minh bạch trong hoạt động logistics?
- Sự thiếu trực quan trong việc theo dõi đơn hàng theo thời gian thực?

- Chuyến hàng trễ không được báo trước gây chi phí logistics cao?

EXGO - CHÍNH LÀ GIẢI PHÁP CỦA BẠN 

Website: https://www.exgo.vn

Email: business.development@exgo.vn

 
Top