Vietnam Logistics Business Association

VINALINES MARITIME MANPOWER SUPPLY COMPANY

VINALINES MARITIME MANPOWER SUPPLY COMPANY

VINALINES MMS

Số 282 Đà Nẵng, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

No 282 Da Nang Str., Ngo Quyen District, Hai Phong City

www.vinalinesmms.com.vn

84-0225-3751345

1

Official member

Join VLA: 2014