Vietnam Logistics Business Association

VIETRANSTIMEX MULTI MODAL TRANSPORT HOLDING COMPANY

VIETRANSTIMEX MULTI MODAL TRANSPORT HOLDING COMPANY

VIETRANSTIMEX

Số 80-82 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

No 80-82 Bach Dang Str., Hai Chau District, Da Nang City

www.vietranstimex.com.vn

84-0236-38222057

1

Official member