Vietnam Logistics Business Association

VIETNAM OVERLAND TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

VIETNAM OVERLAND TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

OTL CORP

Phòng 702, Tầng 7, Trung tâm Sáng tạo 3D, số 3 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Room 702, 7th Floor, 3D Creative Center, No.3 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward,Cau Giay District, Hanoi

www.otlsb.com

84-024-73052525

1

Official member

Join VLA: 2013