Vietnam Logistics Business Association

VIETNAM LOGISTICS AND AVIATION SCHOOL COMPANY LIMITED

VIETNAM LOGISTICS AND AVIATION SCHOOL COMPANY LIMITED

Vietnam Logistics and Aviation School

1, Tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

1st, Hai Au Building, 39B Truong Son Str., Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

https://vilas.edu.vn

84-028-62973985

1

Official member

Join VLA: 2014