Vietnam Logistics Business Association

VIETNAM GLOBAL TRANSPORT AND GENERAL TRADING CORPORATION

VIETNAM GLOBAL TRANSPORT AND GENERAL TRADING CORPORATION

VIETNAM GLOBAL TRANSPORT AND GENERAL TRADING CORPORATION

Phòng 1106, Tòa nhà Riverside, 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Room 1106, Riverside Building, 2A-4A Ton Duc Thang Str., District 1, Ho Chi Minh City

vgt.com.vn

84-028-62589019

1

Official member

Join VLA: 2016