Vietnam Logistics Business Association

TRANG TIEN GENERAL TRADING SERVICES JOINT STOCK COMPANY

TRANG TIEN GENERAL TRADING SERVICES JOINT STOCK COMPANY

TRANG TIEN GENERAL TRADING SERVICES JOINT STOCK COMPANY

LÔ CN2C CỤM CN QUẤT ĐỘNG MỞ RỘNG XÃ NGUYỄN TRÃI, H. THƯỜNG TÍN, HÀ NỘI

http://chothuekholanh.vn/cho-thue-kho-lanh.html

0243-861 2358

1

Official member

Join VLA: 2020