Vietnam Logistics Business Association

THANH BINH WATERWAY TRANSPORT COMPANY LIMITED

THANH BINH WATERWAY TRANSPORT COMPANY LIMITED

THANH BINH WATERWAY TRANSPORT CO., LTD

Số 35E Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương (chi nhánh: 19, phố số 44, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh)

No 35E Quang Trung Str., Quang Trung Ward, Hai Duong City (branch office: 19, No.44 Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City)

84-0220-3837357

1

Official member

Join VLA: 2017