Vietnam Logistics Business Association

TAN PHAT LOGISTICS SERVICES COMPANY LIMITED

TAN PHAT LOGISTICS SERVICES COMPANY LIMITED

TAN PHAT LOGISTICS SERVICES CO., LTD

Phòng 103, Toà nhà SCSC, 30 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Room 103, SCSC Building, 30 Phan Thuc Duyen Str., Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

84-028-39480808

1

Official member

Join VLA: 2018