Vietnam Logistics Business Association

TAN NHAT THANH SHIPPING COMPANY LIMITED

TAN NHAT THANH SHIPPING COMPANY LIMITED

TNT SHIPPING CO., LTD

G8 đường số 5, nhà vườn Thủ Đức, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

G8 Street 5, Thu Duc Garden Homes, Hiep Binh Phuoc Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city

http://tntshippingvn.com

84-028-39433346

1

Official member

Join VLA: 2012