Vietnam Logistics Business Association

SPECTOS ASIA COMPANY LIMITED

SPECTOS ASIA COMPANY LIMITED

SPECTOS ASIA

Số 3-4-5 tầng 3 tòa nhà IDMC Duy Tân, số 21 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

t

0903-293 523

1

Official member

Join VLA: 2022