Vietnam Logistics Business Association

SOURTHEN INTERNATIONAL CO., LTD

SOURTHEN INTERNATIONAL CO., LTD

SIC

Lầu 4 toà nhà 772 EFG Sư Vạn Hạnh, phường 12, Quận 10, TPHCM

https://southern.com.vn

0913-754 672

1

Official member

Join VLA: 2023